Aktualności

15.10.2022r.-Nowa siedziba Nadleśnictwa Bydgoszcz

Nową siedzibę zaplanowało Nadleśnictwo Bydgoszcz w Białych Błotach. Biuro ComProjekt podpisało umowę na wykonanie projektu w dwóch wariantach tj. modernizacji i rozbudowy obecnej siedziby oraz budowy nowej siedziby. 

15.09.2022r.-Budynek biurowy w Toruniu

Na lewobrzeżu Torunia, w strefie TARR ma powstać budynek biurowy, projektem którego zajmie się biuro ComProjekt. Budynek o konstrukcji żelbetowej i dwóch kondygnacjach naziemnych. W budynku zastosowane zostaną najnowsze technologie z zakresu OZE i energooszczędności.     

 

15.01.2021r. - Budynek magazynowo-biurowy w Toruniu

Z początkiem roku 2021 biuro podpisało umowę na projekt budynku magazynowo-biurowego w inwestycyjnej, wschodniej części Torunia Abisynii. Projekt obejmuje 3-kondygnacyjną część biurową oraz halę w systemie stalowym, łącznie o pow. użytkowej ok. 800m2.

17.05.2020r. - Budynek socjalno-biurowy w Toruniu

Biuro rozpoczęło realizację projektu budynku socjalno-biurowego w Toruniu przy ul. Wapiennej dla firmy Goldbeck Comfort.

Budynek będzie stanowić zaplecze socjalne i biurowe istniejącej hali prefabrykacji elementów żelbetowych. Budynek 4-kondygnacyjny o pow. użytkowej łącznej 1.500m2  budowany będzie w systemie prefabrykacji.

01.05.2019r. - Baseny letnie we Włocławku

We Włocławku powstanie pierwszy kompleks basenów letnich przy skrzyżowaniu ulic Lisek i Wysokiej. Kompleks obejmować będzie 3 niecki basenowe, w tym jedna dla małych dzieci. Przy basenach znajdować się będzie duży parking oraz zaplecze sanitarno-szatniowe wraz z placem zabaw i boiskiem do piłki plażowej.  

15.04.2019r. - Parking w Krakowie, Grzegórzecka

W związku z przebudową linii kolejowej i likwidacją nasypu powstała nowa estakada, która daje możliwość zagospodarowania pod parking. Biuro realizuje projekt 2 wariantów parkingu naziemnego i 2-kondygnacyjnego. Z pozoru prosty temat okazał się skomplikowanym przedsięwzięciem wymagającym zastosowania szczególnych rozwiązań w zakresie konstrukcji, której postawiono warunek nienaruszalności konstrukcji estakady kolejowej.   

01.10.2018r. - Baseny letnie "TRAMP" w Toruniu

To kolejny basen letni realizowany przez Miasto Toruń, tym razem na terenie bazy kempingowej "TRAMP" przy ul. Kujawskiej 1. Kompleks obejmie 3 niecki basenowe, boisko do piłki plażowej, siłownię, miejsce na 'food-trucki', plac zabaw. Dla potrzeb kompleksu zaplanowano także parkingi.

20.09.2018r. - Park&Ride "Kraków-Złocień"

Zatłoczony Kraków inwestuje w parkingi typu Park&Ride ! Biuro pomoże stworzyć projekt parkingu w przy realizowanym przystanku kolejowym "Kraków-Złocień". Szybka kolej miejska SKA pozwala na bezpośredni dojazd do centrum miasta omijając liczne korki.

Projekt obejmie opracowanie 3 wariantów z parkingiem wielopoziomowym włącznie mogącym pomieścić do 436 pojazdów oraz 30 stanowisk rowerowych. W parkingu planuje się również ładowanie pojazdów z napędem elektrycznym.

01.07.2018r. - Trasy rowerowe na Bielawach i Rubinkowie w Toruniu

Kolejna umowa z MZD Toruń, tym razem na opracowanie koncepcji dróg rowerowych i pieszych w Toruniu na osiedlach Bielawy i Rubinkowo. Koncepcja obejmuje wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na Bielawach wzdłuż Strugi Lubickiej, od ul. Olsztyńskiej do Szosy Lubickiej. Osiedle Rubinkowo nie posiada obecnie żadnych dróg rowerowych, koncepcja pomoże stworzyć dogodne trasy rowerowe na największym osiedlu w mieście. 

01.03.2017 - Parkingi wielopoziomowe typu "Park & Ride" w Toruniu

Biuro ComProjekt zawarło właśnie umowę z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego parkingów wielopoziomowych typu "Parkuj i jedź" przy ul. Olimpijskiej, Dziewulskiego i Gagarina. Parkingi mają pomieścić odpowiednio 220, 110 i 150 miejsc parkingowych. Osoby chcące pozostawić swój samochód mogą się bezpośrednio przesiąść do tramwaju lub autobusu i wygodnie pojechać do centrum miasta bez martwienia się o parkowanie, które jest coraz trudniejsze zwłaszcza w centrum. Budynki planuje się wykonać w technologii żelbetowej prefabrykowanej sprężonej co pozwoli na bardzo wygodne parkowanie, bez słupów. Obiekty będą monitorowane, można będzie także pozostawić rowery. 

15.02.2017 - Program 'Mieszkanie +" w Toruniu

Przy ulicy Inowrocławskiej i Okólnej Gmina Miasta Toruń planuje realizację flagowego programu rządowego "Mieszkanie +". W ramach przedsięwzięcia już od 2018 roku mają powstać 324 mieszkania komunalne na wynajem z możliwością wykupu na własność. Mieszkania będą posiadać wysoki standard wykończenia przy minimalizacji kosztów budowy. Wprowadzone rozwiązania ekonomiczno-energooszczędne przez Biuro ComProjekt pozwolą na osiągnięcie minimalnych kosztów realizacji i eksploatacji. Zastosowanie częściowej prefabrykacji znacznie skróci czas realizacji, a także koszty inwestycji.

22.08.2016 - Rozbudowa Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu planuje rozbudowę swojego budynku o część magazynową i warsztatową. Biuro ComProjekt opracowało koncepcję nowego budynku, który będzie połączony od strony północnej przeszklonym łącznikiem z główną salą CSW. Nowy obiekt będzie posiadać 3 kondygnacje nadziemne wraz z podpiwniczeniem oraz windą towarową. Łączna pow. użytkowa to 1323 m2.

31.05.2016 - Adaptacja 11 oddziałów przedszkolnych w Toruniu

W ramach zmian w systemie oświaty GMT dostosowuje szkoły podstawowe i przedszkola do nowych oddziałów przedszkolnych. W ramach tego zadania Biuro ComProjekt opracowało 11 dokumentacji obejmujących adaptację pomieszczeń w szkołach podstawowych i przedszkolnych.

01.05.2016 - Rewitalizacja zabytku przy ul. Bydgoskiej 50-52

W ramach rewitalizacji popadający w ruinę budynek zostanie przywrócony do dawnej świetności. W budynku znajdą się przede wszystkim funkcje dla mieszkańców dzielnicy 'Bydgoskie' tj. kawiarnia, biblioteka z czytelnią, mediateka, warsztaty dla młodzieży, salon zabaw dla dzieci, Społeczne Ognisko Artystyczne oraz lokale na wynajem.

02.11.2015 - Wolne Tory Poznań (konkurs)

Biuro ComProjekt brało udział w międzynarodowym konkursie na zagospodarowanie obszaru tzw. "Wolnych Torów" w Poznaniu o pow. ok. 130 hektarów, tuż obok Międzynarodowych Tragów Poznańskich i dworca Poznań Główny. Konkurs pozwolił na zdobycie doświadczeń na tak znacznym terenie obejmującym funkcję mieszkaniową połączoną z obiektami użyteczności publicznej i budynkami usługowo-biurowymi.Głównym założeniem było przedstawienie czytelnej i prostej formy urbanistycznej ze zminimalizowanym ruchem drogowym na terenie osiedla, w którym priorytetem są piesi i rowerzyści.

30.10.2015 - Siłownia i plac zabaw na placu TOMITO

Na zlecenie Gminy Miasta Toruń biuro nasze opracowało projekt siłowni i placu zabaw na Placu Towarzystwa Miłośników Torunia. Jest to kolejne zrealizowane zlecenie w zakresie obiektów rekreacyjnych. Do tej pory biuro ma na koncie wykonanych kilkanaście obiektów sportowo-rekreacyjnych "ORLIK-2012' na terenie Torunia.

14.05.2015 - Konkurs "Obiekt Roku 2013-2014"

W dniu 14.05.2015 r. zaprojektowany przez nas budynek usługowo-biurowy "Kościuszko Business Point" otrzymał z rąk prezydenta Michała Zaleskiego wyróżnienie w kategorii "Obiekty użyteczności publicznej".

24.03.2015 - Budynek "Caritas"

Na zlecenie firmy ERBUD S.A. zaprojektowany został budynek Toruńskiej Diecezji Caritas dla osób bezdomnych w Toruniu przy ul. Bydgoskiej. Obiekt ma być zrealizowany w tym roku i ma stanowić poszerzenie miejsc noclegowych w naszym mieście.

25.02.2015 - Sąd Okręgowy we Włocławku (konkurs)

Wykorzystując dotychczasowe osiągnięcia w sektorze publicznym wzięliśmy udział w konkursie na budynek Sądu Okręgowego we Włocławku. Opracowany projekt otwiera nowe możliwości w tej dziedzinie i jest punktem wyjściowym do podobnych obiektów o tej tematyce.

15.12.2014 - Budynek usługowo-biurowy w Toruniu

W grudniu 2014 r. podpisaliśmy umowę z inwestorem prywatnym na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku usługowo-biurowego w Toruniu. Obiekt z założenia ma posiadać ok. 6000m² pow. użytkowej, garaże podziemne i usługi w parterze.

01.04.2013 - Dworzec Kolejowy Toruń-Główny

W ramach podpisanej umowy z miastem biuro opracowało program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pt. "Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń-Główny", który stanie się podstawą do opracowania projektu budowlanego. Program zakłada modernizację budynków oraz przyległych terenów kolejowych. W ramach modernizacji ma być przedłużony tunel podziemny łączący dzielnicę Podgórza z dworcem, zadaszony peron IV, odnowione elewacje i wnętrze budynku ze schodami ruchomymi.