Aktualności

28.02.2018r. - Pawilon handlowo-usługowy w Aleksandrowie Kujawskim

Obecnie biuro pracuje nad projektem pawilonu handlowo-usługowego w Aleksandrowie Kujawskim. Budynek będzie posiadać lokale pod wynajem na powierzchni ok. 450m kw., łącznie z zapleczami ok. 550m kw. pow. użytkowej. Planowany termin budowy 2018r.

01.07.2017r. - Parking typu "Park&Ride" i "Park&Go" w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz planuje budowę wielopoziomowego parkingu typu "Park&Ride" oraz "Park&Go". Parking będzie zlokalizowany przy ul. Grudziądzkiej obok budynków Urzędu Miasta i ma pomieścić ok. 550 miejsc postojowych. Budynek posiadać będzie 5 kondygnacji z możliwością parkowania na dachu oraz 3 windy. Ponadto w budynku znajdzie się stacja ładowania pojazdów elektrycznych i miejsca dla osób niepełnosprawnych. Planowany termin realizacji 2018r.

01.03.2017 r. - Parkingi wielopoziomowe typu "Park&Ride" w Toruniu

Biuro ComProjekt zawarło właśnie umowę z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu na opracowanie 3 projektów parkingów wielopoziomowych typu "Parkuj i Jedź" przy ul. Olimpijskiej, Dziewulskiego i Gagarina w Toruniu. Parkingi mają pomieścić odpowiednio 220, 110 i 150 miejsc parkingowych. Osoby chcące pozostawić swój samochód mogą bezpośrednio przesiąść się do tramwaju czy autobusu i pojechać do centrum miasta bez martwienia się o parkowanie w centrum miasta, które jest coraz trudniejsze szczególnie podczas dużych imprez miejskich. Budynki planuje się wykonać w technologii żelbetowej prefabrykowanej. Parkowanie będzie bardzo wygodne w przestrzeni bezsłupowej. Obiekty będą monitorowane, można będzie także pozostawić rowery.

15.02.2017 r. - Program "Mieszkanie +" w Toruniu

Przy ulicy Inowrocławskiej i Okólnej Gmina Miasta Toruń planuje realizację flagowego programu rządowego "Mieszkanie +". W ramach przedsięwzięcia już od 2018 roku mają powstać 324 mieszkania komunalne na wynajem z możliwością wykupu na własność. Mieszkania będą posiadać wysoki standard wykończenia przy minimalizacji kosztów budowy. Wprowadzone rozwiązania ekonomiczno-energooszczędne przez Biuro ComProjekt pozwolą na osiągnięcie minimalnych kosztów realizacji i eksploatacji. Zastosowanie częściowej prefabrykacji znacznie skróci czas realizacji, a także koszty inwestycji.

22.08.2016 r. - Rozbudowa Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu planuje rozbudowę swojego budynku o część magazynową i warsztatową.
Biuro ComProjekt opracowało koncepcję nowego budynku, który będzie połączony od strony północnej przeszklonym łącznikiem z główną salą CSW. Nowy obiekt będzie posiadać 3 kondygnacje nadziemne wraz z podpiwniczeniem oraz windą towarową. Łączna powierzchnia użytkowa to 1323 m2.

31.05.2016 r. - Adaptacja 11 oddziałów przedszkolnych w Toruniu

W ramach zmian w systemie oświaty GMT dostosowuje szkoły podstawowe i przedszkola do nowych oddziałów przedszkolnych.
W ramach tego zadania Biuro ComProjekt opracowało 11 dokumentacji obejmujących adaptację pomieszczeń w szkołach podstawowych i przedszkolnych.

01.05.2016 r. - Rewitalizacja zabytku przy ul. Bydgoskiej 50-52

W ramach rewitalizacji popadający w ruinę budynek zostanie przywrócony do dawnej świetności.
W budynku znajdą się przede wszystkim funkcje dla mieszkańców dzielnicy 'Bydgoskie' tj. kawiarnia, biblioteka z czytelnią, mediateka, warsztaty dla młodzieży, salon zabaw dla dzieci, Społeczne Ognisko Artystyczne oraz lokale na wynajem.

02.11.2015 r. - Wolne Tory Poznań (konkurs)

Biuro ComProjekt brało udział w międzynarodowym konkursie na zagospodarowanie obszaru tzw. "Wolnych Torów" w Poznaniu o pow. ok. 130 hektarów, tuż obok Międzynarodowych Tragów Poznańskich i dworca Poznań Główny.
Konkurs pozwolił na zdobycie doświadczeń na tak znacznym terenie obejmującym funkcję mieszkaniową połączoną z obiektami użyteczności publicznej i budynkami usługowo-biurowymi.
Głównym założeniem było przedstawienie czytelnej i prostej formy urbanistycznej ze zminimalizowanym ruchem drogowym na terenie osiedla, w którym priorytetem są piesi i rowerzyści.

30.10.2015 r. - Siłownia i plac zabaw na placu TOMITO

Na zlecenie Gminy Miasta Toruń biuro nasze opracowało projekt siłowni i placu zabaw na Placu Towarzystwa Miłośników Torunia. Jest to kolejne zrealizowane zlecenie w zakresie obiektów rekreacyjnych. Do tej pory biuro ma na koncie wykonanych kilkanaście obiektów sportowo-rekreacyjnych "ORLIK-2012' na terenie Torunia.

14.05.2015 r. - Konkurs "Obiekt Roku 2013-2014"

W dniu 14.05.2015 r. zaprojektowany przez nas budynek usługowo-biurowy "Kościuszko Business Point" otrzymał z rąk prezydenta Michała Zaleskiego wyróżnienie w kategorii "Obiekty użyteczności publicznej".

24.03.2015 r. - Budynek "Caritas"

Na zlecenie firmy ERBUD S.A. zaprojektowany został budynek Toruńskiej Diecezji Caritas dla osób bezdomnych w Toruniu przy ul. Bydgoskiej. Obiekt ma być zrealizowany w tym roku i ma stanowić poszerzenie miejsc noclegowych w naszym mieście.

25.02.2015 r. - Sąd Okręgowy we Włocławku (konkurs)

Wykorzystując dotychczasowe osiągnięcia w sektorze publicznym wzięliśmy udział w konkursie na budynek Sądu Okręgowego we Włocławku. Opracowany projekt otwiera nowe możliwości w tej dziedzinie i jest punktem wyjściowym do podobnych obiektów o tej tematyce.

15.12.2014 r. - Budynek usługowo-biurowy w Toruniu

W grudniu 2014 r. podpisaliśmy umowę z inwestorem prywatnym na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku usługowo-biurowego w Toruniu. Obiekt z założenia ma posiadać ok. 6.000m2 pow. użytkowej, garaże podziemne i usługi w parterze.

01.04.2013 r. - Dworzec Kolejowy Toruń-Główny

W ramach podpisanej umowy z miastem biuro opracowało program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pt. "Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń-Główny", który stanie się podstawą do opracowania projektu budowlanego. Program zakłada modernizację budynków oraz przyległych terenów kolejowych. W ramach modernizacji ma być przedłużony tunel podziemny łączący dzielnicę Podgórza z dworcem, zadaszony peron IV, odnowione elewacje i wnętrze budynku ze schodami ruchomymi.