Oferta

Biuro wykonuje kompletne dokumentacje architektoniczno-branżowe wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, pozwoleń itp. Koordynuje zespołem branżowym oraz uczestniczy w kooperacji z producentami i dostawcami materiałów budowlanych i osprzętu.

Zakres działalności projektowej obejmuje wszelkie obiekty kubaturowe mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe, także inne obiekty np. zabytkowe.

Zakres usług:

Programy funkcjonalno-użytkowe

Przed planowaną inwestycją biuro może opracować program funkcjonalno-użytkowy pozwalający oszacować optymalny zakres inwestycji oraz koszty na podstawie wstępnego kosztorysu.

Projekty: koncepcyjne, budowlane i wykonawcze

 • projekty architektoniczne
 • projekty konstrukcyjne
 • projekty branżowe sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych:
  • wod.-kan.
  • centralnego ogrzewania (c.o.)
  • wentylacji i klimatyzacji
  • elektryczne
  • teletechniczne
 • drogowe

Inwentaryzacje

 • inwentaryzacje architektoniczno-branżowe (instalacji)
 • inwentaryzacje i projekty zieleni

Projekty wnętrz

 • projekty wnętrz
 • projekty zieleni

Uzgodnienia

 • ppoż.
 • sanitarne
 • bhp

ponadto:

 • mapy geodezyjne
 • dokumentacje geotechniczne (geologia)
 • ekspertyzy (konstrukcyjne, ppoż., sanitarne, budowlane i inne)