Oferta

Biuro wykonuje kompletne dokumentacje architektoniczno-branżowe wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, pozwoleń itp., koordynuje zespołem branżowym oraz kooperuje z producentami, dostawcami materiałów budowlanych i osprzętu.

Zakres działalności projektowej obejmuje wszelkie obiekty kubaturowe usługowe, przemysłowe, mieszkalne, a także inne obiekty np. zabytkowe.

Zakres usług:

Doradztwo inwestycyjne

Przed zakupem działki lub budową/kupnem obiektu na zlecenie biuro przeprowadza analizy prawne, budowlane, urbanistyczno-przestrzenne, a w szczególnych przypadkach może wykonać także opinie i ekspertyzy.  

Programy funkcjonalno-użytkowe i koncepcje

Biuro opracowuje programy funkcjonalno-użytkowe oraz koncepcje programowo-przestrzenne pozwalające przedstawić optymalny kształt inwestycji oraz koszty na podstawie wstępnego kosztorysu.

Projekty budowlane i wykonawcze

 • projekty zagospodarowania terenu
 • projekty architektoniczne
 • projekty konstrukcyjne
 • projekty branżowe sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych:
  • wod.-kan.
  • centralnego ogrzewania (c.o.)
  • wentylacji i klimatyzacji
  • elektryczne
  • teletechniczne
 • drogowe

Inwentaryzacje

 • inwentaryzacje architektoniczno-branżowe
 • inwentaryzacje zieleni

Projekty inne

 • projekty wnętrz
 • projekty zieleni

Uzgodnienia

 • ppoż.
 • sanitarne
 • bhp

ponadto:

 • mapy geodezyjne
 • dokumentacje geotechniczne (geologia)
 • ekspertyzy (konstrukcyjne, ppoż., sanitarne, budowlane i inne)