O firmie

Biuro powstało w 1996 r. i do dzisiaj działa nieprzerwanie z działalnością na terenie całego kraju. Założycielem biura i autorem projektów jest mgr inż. architekt Cezary Owczarek, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Początki biura obejmowały projekty wnętrz oraz domy jednorodzinne, dalszy rozwój przyniósł większe obiekty użyteczności publicznej i obiekty przemysłowe. Dzisiaj biuro może poszczycić się wieloma obiektami o dużych powierzchniach i kubaturach oraz skomplikowanych funkcjach i technologiach.

Celem biura jest dążenie do zrównoważonego i harmonijnego zagospodarowania przestrzeni, ale z indywidualnym charakterem. Staramy się tworzyć obiekty posiadające nieprzemijającą wartość zarówno wizualną jak i użytkową.

Równowaga przyjętych założeń oraz ekonomika rozwiązań budowlanych jest priorytetem w działaniach firmy. Szczególny nacisk biuro kładzie na rozwiązania pozwalające budować obiekty energooszczędne i innowacyjne.

Biuro współpracuje z projektantami we wszystkich branżach projektowych w zakresie budownictwa tj. konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych itp. 

Biuro posiada sprzęt poligraficzny oraz certyfikowane legalne programy do projektowania typu AutoCAD i 3D Studio Max pozwalające na przygotowanie dokumentacji technicznej jak i wizualizacji komputerowych.